KARADENİZ HEMATOLOJİ DERNEĞİ

Yönetim Kurulu

Mehmet TURGUT

Başkan

Hakan GÖKER

2. Başkan

Engin KELKİTLİ

Genel Sekreter

Bahiddin YILMAZ

Sayman

Piltan BÜYÜKKAYA

Araştırma Seketeri

Sude Hatun AKTİMUR

Üye

Nevin ALAYVAZ ASLAN

Üye

Gökçe Kübra AKKOYUNLU

Üye