KARADENİZ HEMATOLOJİ DERNEĞİ

Sunum ve Bildiriler


#

5. Karadeniz Hematoloji Sempozyumu

28-30 Haziran 2019
SAMSUN

Sunumlar | Bildiri Kitabı | Sunum Özetleri
#

4. Karadeniz Hematoloji Sempozyumu

29 Haziran - 1 Temmuz 2018
Sheraton Hotel / SAMSUN

Sunumlar | Bildiri Kitabı | Sunum Özetleri
#

3. Karadeniz Hematoloji Sempozyumu

19-20 Mayıs 2017
Ramada Plaza / TRABZON

Sunumlar | Bildiri Kitabı | Sunum Özetleri