KARADENİZ HEMATOLOJİ DERNEĞİ

İletişim

Doç. Dr. Engin Kelkitli

Samsun Ondokuz Mayıs Üni. Tıp Fakültesi İç hastalıkları AD Hematoloji